Švicarska ambasada, 11. – 12. 10. 2014. U razgovorima na nivou ambasada Švicarske, Japana, Kine i Koreje sa Go savezom Srbije ostvarena je ideja igranja kvalitetnog go-turnira. Dogovoreno je da će se takav turnir igrati jednom godišnje,